Montážní návod Svařované pletivo s podhrabovou deskou

Svařované pletivo LIGHNET, EURONET, FORNET, SUPERNET,HEAVY – vhodný pro rovný terén a nerovnost do cca 5°.

 • svařované pletivo LIGHNET, EURONET, FORNET, SUPERNET, HEAVY
 • plotový sloupek Medium, Klasik + vzpěra Klasik
 • pomocný prvek – spona Medium, vázací drát, kleště na svařovaná pletiva
 • Betonová deska podezdívková na ležato – nastojato
 • Betonová směs pro kotvení sloupků


Základem montáže je provedení výškového, směrového a přesného vyměření roztečí pro sloupky.

 1. Výše uvedená svařovaná pletiva není možné použít do nerovného terénu, kde by pletivo kopírovalo nerovnost terénu. Nutno vytvořit vodorovný odskok, a tím pádem použít i delší sloupek a použít vždy vzpěry.
 2. Osová vzdálenost středů pro osazení sloupků Medium, Klasik = 2 500 mm – max 3 000mm
 3. Sloupek Medium je použitelný pro všechny výše uvedená svařovaná pletiva.
 4. Sloupek Klasik je použitelný pro Prodekor, Ornamental, Lighnet a Euronet.
 5. Po rozměření, pomocí šňůry a vodováhy se osadí první sloupek do
  * připraveného kotevního otvoru /min rozměr pr. 200 mm hl. 500 mm
  * vyvrtaného otvoru vrtané vrtákem o průměru min 200 mm do hloubky min 800 mm
 6. Sloupky jsou vždy minimálně o 500 mm delší než výška pletiva a vzpěra je ideálně stejně dlouhá jako sloupek a opírá se o sloupek zhruba ve ¾ výšce sloupku nad terénem pod úhlem cca 30°- 45°. Ke sloupku je vzpěra kotvena pomocí hlavy s hákovým šroubem a matkou. Ostatní sloupky se osazují stejným způsobem jako první. Vzpěry se používají na začátku a konci plotu, v rovném úseku na každý 10-tý sloupek z obou stran, nebo každý 5-tý po jedné vzpěře do jedné strany. Vzpěra se také vždy musí použít vždy tak, kde je změna úhlu oplocení ( ohyb, roh..) a na zpevnění sloupů bran. Správně osazený sloupek a vzpěra se zabetonuje zavlhlou betonovou směsí min B15 s drtí (8-16mm). Betonová směs musí tvrdnout min 5 – 7 dní.
 7. Pletivo je nataženo na sloupky cca 30 – 50 mm nad terén nebo betonovou desku a kotveno ke sloupku Medium sponou Medium po 200 mm, (na sloupek Klasik – vázacím drátem šroubovitě po celé výšce pletiva, nebo podkovičkou, tak kde vede napínací struna).
 8. K potřebnému vypnutí pletiva se použijí kleště na svařované pletivo a dle potřeby se zvlní vodorovná osnova pletiva.