Montážní postup Pletené pletivo Klasik bez podhrabových desek

PLETENÉ PLETIVO JE VHODNÉ PRO JAKÝKOLIV TERÉN

 • pletené pletivo Klasik
 • plotový sloupek + vzpěra Klasik
 • pomocný prvek – spona Klasik , napínací + vázací drát, napínací strojek
 • Betonová směs pro kotvení sloupků


Základem montáže je provedení výškového, směrového a přesného vyměření roztečí pro sloupky a vzpěry.

 1. V případě použití u nerovného terénu, budou sloupky osazeny svisle a pletivo bude kopírovat terén.
 2. Osová vzdálenost středů pro osazení sloupků Klasik = 2 500 mm až 3 000 mm.
 3. Po rozměření, pomocí šňůry a vodováhy se osadí první sloupek do:
  * připraveného kotevního otvoru /min rozměr pr 200mm hl. 500 mm
  * vyvrtaného otvoru v zemi vrtákem o průměru min 200 mm do hloubky min 800 mm.
 4. Sloupky jsou vždy minimálně o 500 mm delší než výška pletiva a vzpěra je ideálně stejně dlouhá jako sloupek a opírá se o sloupek zhruba ve ¾ výšce sloupku nad terénem pod úhlem cca 30°- 45°. Ke sloupku je vzpěra kotvena pomocí hlavy s hákovým šroubem a matkou. Ostatní sloupky se osazují stejným způsobem jako první. Vzpěry se používají vždy na začátku a konci oplocení, ke zpevnění sloupů u bran, v rovném úseku na každý 10-tý sloupek z obou stran, nebo každý 5-tý po jedné vzpěře do jedné strany.
 5. Vzpěra se také vždy musí použít vždy tak, kde je změna úhlu oplocení ( ohyb, roh..). Správně osazený sloupek a vzpěra se zabetonuje zavlhlou betonovou směsí min B15 s drtí (8-16mm). Betonová směs musí tvrdnout min 5 – 7 dní / min 75 %./
 6. Po zatvrdnutí betonu se pomocí napínacích strojků, které jsou kotveny ke sloupku vázacím drátem, se napíná napínací struna po cca 25 m. Napínací struna je také kotvena nahoře u sloupku pomocí natloukací příchytky drátu s hákem. Počet strun je závislý od výšky pletiva a pr. drátu:
  * výška pletiva 1,00 m, 1,2….….................................….2 řady
  * výška pletiva 1,50 m, 1,60 m, 1,80 m, 2,00 m…..……..3 řady
 7. Pletivo je nataženo na sloupky cca 30 – 50 mm nad terén nebo betonovou desku a kotveno ke sloupku Klasik – vázacím drátem pr 2,0 mm /šroubovitě po celé výšce pletiva, nebo podkovičkou - tam kde probíhá napínací drát.
 8. K napínací struně je pletivo kotveno sponou Klasik horní a dolní struna po 100 mm, ostatní řady po 500 mm.