Montážní postup Svařované panely 2D,3D + jekl sloupek

Plotový panelový systém EFEKT 3D, 2D + JEKLOVÉ SLOUPKY - vhodné pro jakýkoliv terén.

 • plotový panel EFEKT 3D, 2D
 • plotový sloupek Jekl 60x40, 60x60
 • pomocný prvek – šroub, příchytka
 • speciál. kotevní plát s nástavcem - /kotvení na stávající podezdívku bez kotevního otvoru

Základem montáže je provedení výškového, směrového a přesného vyměření roztečí pro sloupky.

 1. Osová rozteč sloupků jekl 2 525 mm.
 2. Po rozměření, pomocí šňůry a vodováhy se osadí první sloupek do
  * připraveného kotevního otvoru (min rozměr 200x200xhl. 400 mm)
  * vyvrtaného otvoru vrtákem o rozměru cca 200x200x hl. 800 mm
 3. Sloupky jsou vždy minimálně o 500 mm delší než výška panelu. Sloupek se osadí, vyrovná do vodováhy a provede se zalití zavlhlou betonovou směsí min B15 (drť8-16). Panely se osazují výškově nad terén 30-50 mm. Po zabetonování všech sloupků se nasadí panely. Je třeba pečlivě dodržovat osovou vzdálenost sloupků a mít na paměti přesnou délku panelů (panely se dají krátit). Může se použít několik způsobů připevnění panelů na sloupky:

  * příchytkou Light 60x40, 60x60 - není nutno použít sloupky jekl se zalisovanými maticemi M6. Toto uchycení je bez vrtání a výšku připevnění můžete libovolně volit. Počet příchytek je různý.
  * příchytkou jekl ŽZN (motýlek + bezpečnostní šroub) je nutno použít sloupky se zalisovanou matkou M6. Do 1530 mm výšky panelu včetně se používají 3 příchytky a od 1530 mm výšky panelu se používají 4 příchytky
  * objímkou Light průběžnou, rohovou nebo koncovou – použití bez vrtání a sloupku jekl bez zalisovaných matic M6.
 4. Při použití betonové desky naležato se na upravený terén nanese štěrkopískové lože na který bude deska položena. Deska se opět pokládá s pomocí vodováhy do vodorovné polohy.
 5. Při použití desky na stojato je nutné zvolit delší sloupek a po osazení a zabetonování sloupků osadit na sloupky držáky desky „U“ (ŽZN) o výšce 300 mm nebo 200 mm. Výšku držáků je třeba zvolit podle výšky betonové desky. Na jeden sloupek je třeba 2 ks držáků „U“ a to z každé strany, kromě začátečního a koncového sloupku. Po zabetonování sloupků instalaci držáků je třeba osadit desku a vyrovnat. Deska + sloupek je nutné osadit v jedné ose (nelze osadit desku mimo osu vedení sloupků a pletiva)
 6. Montáž na stávající podezdívku pomocí plátu. Nejprve je třeba si vyvrtat 4 x otvorů do podezdívky o pr.12 mm do hloubky min 120 mm. Následně se osadí ocelová hmoždinka a po té se osadí buď plát s držákem (kolmý jekl), nebo celý sloupek s navařeným plátem. Nejčastěji se používá čtvercový plát150 x 150 mm * 2 mm.  Pro dosažení vzdálenosti spodního drátu panelu + podezdívky cca 35 – 50 mm je nutné zkrátit sloupek na požadovanou délku. Je třeba pečlivě dodržovat osovou vzdálenost sloupků a mít na paměti přesnou délku panelů. Následná montáž je totožná jako standardní postup.