Montážní postup Svařované pletivo bez podhrabových desek

Svařované pletivo LIGHNET, EURONET, FORNET, SUPERNET,HEAVY – vhodný pro rovný terén a nerovnost do cca 5°.

 • svařované pletivo LIGHNET, EURONET, FORNET, SUPERNET, HEAVY
 • plotový sloupek Medium, Klasik + vzpěra Klasik
 • podhrabová deska Klasik
 • pomocný prvek – spona Medium, vázací drát, kleště na svařovaná pletiva
 • Betonová směs pro kotvení sloupků


Základem montáže je provedení výškového, směrového a přesného vyměření roztečí pro sloupky a vzpěry.

 1. Výše uvedená svařovaná pletiva není možné použít do nerovného terénu, kde by pletivo kopírovalo nerovnost terénu. Nutno vytvořit vodorovný odskok s použitím delšího sloupků a vzpěr.
 2. Osová vzdálenost středů pro osazení sloupků Medium, Klasik = 2 500 mm nebo 3 000mm
 3. Sloupek Medium je použitelný pro všechny výše uvedená svařovaná pletiva.
 4. Sloupek Klasik je použitelný pro Prodekor, Ornamental, Lighnet a Euronet.
 5. Po rozměření, pomocí šňůry a vodováhy se osadí první sloupek do
  * připraveného kotevního otvoru /min rozměr pr 200 mm hl. 500 mm
  * vyvrtaného otvoru vrtané vrtákem o průměru min 200 mm do hloubky min 800 mm.
 6. Při použití podhrabových desek Klasik jsou sloupky vždy minimálně o 800 mm delší než výška pletiva. Sloupky Klasik musí mít průměr 48 mm. Na zabetonované sloupky se navlékají žárově zinkované držáky desek. Na začáteční a koncový sloupek – držák desky koncový, na průběžné sloupky – držák desky průběžný a na roh v úhlu 90° - držák desky rohový. Pokud je třeba udělat ohyb, nebo roh v jiném úhlu = držák desky „U“. Výška držáků je podle podhrabové desky 200 mm nebo 300 mm.
 7. Po zabetonování sloupku a po instalaci držáku se nasadí podhrabová deska a vyrovná se.
 8. Vzpěra je ideálně stejně dlouhá jako sloupek a opírá se o sloupek zhruba ve ¾ výšce sloupku nad terénem pod úhlem cca 30°- 45°. Ke sloupku je vzpěra kotvena pomocí hlavy s hákovým šroubem a matkou. Ostatní sloupky se osazují stejným způsobem jako první. Vzpěry se používají na začítku a konci plotu, v rovném úseku na každý 10-tý sloupek z obou stran, nebo každý 5-tý po jedné vzpěře do jedné strany. Vzpěra se také vždy musí použít vždy tak, kde je změna úhlu oplocení ( ohyb, roh..) a pro zpevnění sloupků bran. Správně osazený sloupek a vzpěra se zabetonuje zavlhlou betonovou směsí min B15 s drtí (8-16mm). Betonová směs musí tvrdnout min 5 – 7 dní.
 9. Pletivo je nataženo na sloupky cca 30 – 50 mm nad terén nebo beton desku a kotveno ke sloupku Medium sponou Medium po 200 mm (na sloupek Klasik – vázacím drátem šroubovitě po celé výšce pletiva, nebo podkovičkou, tak kde vede napínací struna).
 10. K potřebnému vypnutí pletiva se použijí kleště na svařované pletivo a dle potřeby se zvlní vodorovná osnova pletiva.