Montážní postup Svařované panely 2D,3D + sloupek Lux

Plotový panelový systém Efekt 2D,3D + sloupek Efekt Lux - vhodný pro jakýkoliv terén. 

Nerozebíratelný vysoce bezpečnostní plot.

 • plotový panel EFEKT 2D,3D, ŽZN, ZN+PVC
 • plotový sloupek EFEKT LUX – nerozebíratelný systém
 • pomocný prvek – vymezovač vůle PVC Efekt
 • speciál. kotevní plát s nástavcem - kotvení na stávající podezdívku bez kotevních otvorů


Základem montáže je provedení výškového, směrového a přesného vyměření roztečí pro sloupky.

 1. Osová rozteč sloupků – sloupek EFEKT = 2 537mm
 2. Po rozměření, pomocí šňůry a vodováhy se osadí první sloupek do
  * připraveného kotevního otvoru (min rozměr 200x200xhl. 400 mm)
  * betonové patky vrtané vrtákem o rozměru cca 200x200x hl. 800 mm
 3. Sloupky jsou vždy minimálně o 500 mm delší než výška panelu. Sloupek se osadí, vyrovná do vodováhy a provede se zalití zavlhlou betonovou směsí min B15 (drť 8-16 mm). Na zabetonovaný sloupek se osadí panel Efekt do zářezů ve sloupku (rozteč 0,5 mm) a zajistí se 2 – 3 ks vymezovačů PVC Efekt. Na druhou stranu panelu se do zářezů osadí druhý sloupek, zajistí se 2 – 3 ks vymezovačů PVC Efekt, vyrovná se do vodováhy a ihned se zabetonuje. Tímto způsobem se pokračuje v následujících panelech. Panely se osazují výškově nad terén 30-50 mm.
 4. Svahová nerovnost se řeší potřebným odskokem panelu na zářezech ve sloupcích a použitím delších sloupků. V případě řešení větší nerovnosti, je nutné dělit panel na 1/2 - 1/3 s použitím většího počtu sloupků.
 5. V případě použití desky nastojato – je nutné zvolit delší sloupek. Po zabetonování prvního sloupku se z boku do sloupku nasune betonová deska, osadí se panel (viz. výše) a z druhé strany se na desku osadí sloupek (opět z boku) a zabetonuje se. U tohoto systému není třeba držáků desek, betonová deska je pevně vsunuta do sloupků.
 6. Montáž na stávající podezdívku pomocí plátu:
  * Nejprve je třeba si vyvrtat 4 x otvor do podezdívky o  pr.12 mm do hloubky min 120 mm. Následně se osadí ocelová hmoždinka a po té se osadí celý sloupek s navařeným plátem. Nejčastěji se používá čtvercový plát120 x 120 mm * 6 mm. Je třeba pečlivě dodržovat osovou vzdálenost sloupků a mít na paměti přesnou délku panelů. Následná montáž je totožná jako standardní postup.